Pokles a chybné postavenie mihlaníc

Zmena postavenia mihalníc je spôsobená vo veľkej miere starnutím, ale vplývajú naň aj celkové ochorenia (svalové a nervové), poúrazové o očné pozápalové stavy.
Indikáciou na operáciu sú hlavne zmeny v zornom poli, chronické dráždenie oka, časté zápaly alebo nespokojnosť so svojím zovňajškom.