Operácie

Na našej klinike vykonávame širokú škálu operačných zákrokov – od malých na koži až po operácie rohovky, katarakty a zadného segmetnu oka. Tiež sa venujeme operáciám glaukómu a refrakčným zákrokom.

PRELEX

PRELEX

Ak pacienti po 40. roku života a najmä pri čítaní potrebujú zrazu okuliare, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o presbyopiu – stareckú vetchozrakosť. U niekoho je to skôr,
u iných neskôr, v súvislosti s predchádzajúcou krátkozrakosťou, resp. ďalekozrakosťou. Presbyopia nie je choroba. Ide o prirodzenú stratu elasticity a pružnosti vnútroočnej šošovky v dôsledku starnutia organizmu. Na našej klinike vám pomôžeme a zbavíme vás okuliarov bezbolestne a natrvalo – metódou PRELEX a FemtoPRELEX. Ide o vnútroočnú operáciu, kde ultrazvukom (PRELEX) alebo za pomoci laseru (FemtoPRELEX) odstránime vašu vnútroočnú šošovku a nahradíme ju multifokálnou umelou vnútroočnou šošovkou. Samotná operácia je realizovaná ambulantne a je bezbolestná.

Refrakčné operácie

Refrakčné operácie

Refrakčné operácie sú operácie na „odstránenie okuliarov“. Ide o zmenu tvaru a hrúbky rohovky, čím sa zmení aj dioptrická hodnota oka.

LASEK

Je metódou povrchovej ablácie rohovky. Na rozdiel od tradičnej PRK sa vytvorí tenká lamela epitelu ( tenká vrstva na povrchu oka), ktorá sa pred samotným zákrokom odklopí. Po laserovaní sa znova priklopí a znižuje sa tým bolestivosť zákroku.

ISOVISION

ISOVISION je revolučná metóda v oblasti refrakčnej chirurgie. Ide o vytvorenie takého zakrivenia rohovky, ktoré umožňuje pooperačne vidieť tak do diaľky ako aj do blízka.

LASIK FemtoLASIK

Ide o zákrok v hĺbke rohovky. Najskôr sa vytvorí lamela, ktorá sa odklopí aby bol prístup do hlbších vrstiev. Lamela sa odklopí a realizuje sa samotný excimerový zákrok. Po opätovnom zaklopení ostáva takmer celá rohovky neporušená okrem tenkého prstenca rezu lamely. Tým je zabezpečená nízka bolestivosť zákroku. V dnešnej dobe sa lamela vytvára femtosekundovým laserom. Vtedy hovoríme o femtolasiku.

PRK

Ide o najstaršiu metódu laserového zákroku na odstránenie dioptrií. Je vhodná takmer pre všetkých záujemcov, hlavne pre tých, ktorý majú tenšiu rohovku a nespĺňajú kritéria pre iné laserové korekcie. Keďže sa počas operácie odstraňuje povrchová časť rohovky (epitel), a tým sa obnažia nervové zakončenia, je rekonvalescencia dlhšia, a tiež bolestivá.

Glaukóm

Glaukóm

Glaukóm (zelený zákal) sa zvyčajne lieči kvapkami, ale v indikovaných prípadoch pristupujeme aj k operačnej liečbe. Cieľom operácie je znížiť vnútroočný tlak, a to zvyčajne tým, že zvýšime vstrebávanie vnútroočnej tekutiny. Realizujeme rôzne typy operácii. Konkrétny typ operácie vyberáme individuálne podľa pacienta a jeho nálezu.

Na našej klinike vykonávame: laserové iridotómie (preventívne alebo liečebné), cyklokryopexiu, cyklofotokoaguláciu, filtračné operácie, implantácie drenážnych antiglaukómových implantátov.

Strabizmus

Strabizmus

Strabizmus /škúlenie/ sa primárne lieči správnou okuliarovou korekciou v detstve a rôznymi pleoptickými a ortoptickými cvičeniami. Ak nie je účinná tzv. konzervatívna liečba strabizmu (okuliarmi a cvičením), potom je indikovaná chirurgická liečba. Chirurgická liečba sa vykonáva zvyčajne v celkovej anestézii. Princíp operácie proti škúleniu spočíva úprave okohybných svalov, čím sa dosiahne buď oslabenie ich sily alebo ich posilnenie.

Sivý zákal - katarakta

Sivý zákal - katarakta

K najčastejšie vykonávaným operáciám na svete patrí operácia sivého zákalu. A inak tomu nie je ani na našej klinike, kde sa radí na prvé miesto. Vzhľadom na skúsenosti našich chirurgov a prvotriedne prístrojové vybavenie máme výborné výsledky. Pomohli sme už tisíckam pacientov zlepšiť ich kvalitu života.

Predoperačné vyšetrenie

Pred operáciou katarakty sa vykonáva podrobné predoperačné vyšetrenie. Je časovo náročné, preto sa pacient objednáva na presný čas. Okrem štandardných vyšetrení ako meranie vnútroočného tlaku a refrakcie na našom pracovisku robíme aj špecializované vyšetrenia. Meria sa optická mohutnosť šošovky, parametre prednej časti oka (aj OCT predného segmentu), OCT makuly (žltej škvrny), v niektorých prípadoch aj OCT terča zrakového nervu, topografia rohovky a endotelová mikroskopia. Tieto merania nám pomáhajú v diagnostike a správnom výbere umelej vnútroočnej šošovky pre každého pacienta individuálne. Špecifickým vyšetrením je meranie na navigačnom prístroji, ktorý nám následne pomáha počas operácie.

Typy operácií

Samotná operácia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení a pod dohľadom anesteziológa. Klasická operácia spočíva v odstránení pôvodnej, kataraktou skalenej šošovky pacienta a to za pomoci ultrazvukovej energie. Tá „rozbije“ šošovku na menšie kúsky, ktoré sú následne odsaté z oka preč. Po pôvodnej šošovke ostane v oku púzdro, ktoré drží šošovku v presnej pozícii. Toto púzdro sa vyčistí a zaimplantuje sa doňho umelá vnútroočná šošovka.

Ako jedny z mála na Slovensku používame pri operácii aj femtosekundový laser. Ten má veľkú výhodu v tom, že s maximálnou presnosťou nám vytvorí otvory (vstupy) do oka, vytvorí kruhový otvor do prednej časti púzdra šošovky (kapsulorexa) a rozdelí šošovku na menšie časti. Okrem presnosti je ďalšou veľkou výhodou aj to, že už potom potrebujeme menšie množstvo ultrazvukovej energie na odstránenie šošovky, a tým minimalizuje eventuálne tepelné poškodenie na vnútorných častiach oka.

Vnútroočné šošovky

Aj pri výbere vnútroočných šošoviek prihliadame na to, že každý pacient je individuálny a má aj rôzne potreby čo sa týka videnia. Preto poskytujeme celú škálu vnútroočných šošoviek.

Základným typom sú šošovky monofokálne. Tie zaostrujú do jednej vzdialenosti, a preto je po operácii nutná korekcia na blízku a strednú vzdialenosť (práca s PC a čítanie).

 

Pseudoakomodačné šošovky zabezpečujú ostré videnie do diaľky a na tzv. sociálne čítanie (texty v obchode, na zastávke atď.).  Pri práci na blízko je potrebná okuliarová korekcia (čítanie knihy, časopisu, ručné práce…).

 

Multifokálne vnútroočné šošovky sú bifokálne alebo trifokálne. Bifokálne zabezpečujú ostré videnie na dve vzdialenosti, a to buď do diaľky a na blízko, alebo do diaľky a na strednú vzdialenosť (práca s PC). Trifokálne šošovky zaostrujú na všetky tri vzdialenosti.

 

Pre pacientom s vyšším astigmatizmom sú k dispozícii šošovky torické, a to monofokálne a multifokálne. Tie korigujú aj cylindrickú dioptriu.

 

 

 

 

Laserterapia

Laserterapia

Laserterapia je relatívne moderná liečebná metóda. Využíva schopnosť lasera koagulovať – zrážať bielkoviny, alebo ich zohrievať na vysokú teplotu a tkanivo buď zničiť na mieste, alebo ho odpariť. Laser je využiteľný na ošetrenie sietnice pri degeneráciách (oslabeniach), kedy sa spevní okolie degenerácie. Ďalej pri glaukóme. Tu sa pomocou laseru urobia v dúhovke otvory, a tým sa zlepší cirkulácia komorovej vody. Svoje využitie našiel aj po operácii katarakty, keď vznikne zakalenie šošovkového púzdra. Vtedy sa laserom urobí otvor do púzdra.

Operácie mihalníc a spojoviek

Operácie mihalníc a spojoviek

Na mihalniciach a spojovkách sa najčastejšie vyskytujú výrastky, nádory alebo duplikatúry. Ich odstránenie sa vykonáva v lokálnej anestézii. Najčastejšie je odstránenie klasické, chirurgické, ale v niektorých prípadoch je možné odstránenie elektrokauterom – nožom na princípe vysokofrekvenčného prúdu, ktorý pracuje s vysokou teplotou.
Ďalšou kategóriou sú plastické operácie na viečkach a spojovkách. Tu sa zo zdravotných dôvodov upravujú vekom alebo chorobou zmenené tkanivá do pôvodného tvaru.

Operácie rohovky

Operácie rohovky

Rohovka je jedným z najdôležitejších optických médií oka. Jej základnou vlastnosťou je priehľadnosť. Ak sa z nejakého dôvodu stane netransparentná je nutný operačný zákrok.

Keratoplastika

Keratoplastika je transplantácia rohovky, kedy už nie je možná iná liečba. Transplantovaná môže byť v plnej hrúbke, vtedy hovoríme o perforačnej keratoplastike. Ak sa transplantuje len tenká predná časť, ide o prednú lamelárnu keratoplastiku (DALK). Ak je poškodená vnútorná časť rohovky (endotel) dochádza k nedostatočnému odvodňovaniu a následnému opuchu celej rohovky. Vtedy sa transplantuje tenká vnútorná časť (DMEK alebo DSEK).

Na našom pracovisku vieme tieto operácie realizovať aj za pomoci femtosekundového lasera. Veľkou výhodou je presnosť a zjednodušenie celej operácie.

 

 

 

Crosslinking

Ide o vytváranie pevnejších väzieb v tkanive rohovky. Kombináciou ultrafialového žiarenia (UV A lampou) a kvapkania vitamínu B2 (riboflavínu) dochádza k spevňovaniu rohovky. Samotný zákrok trvá asi 60minút. Táto liečba sa realizuje v počiatočných štádiách keratokonusu, kedy potrebujeme ochorenie zastaviť a zastabilizovať. Keratokonus sa týmto nedá vyliečiť.

 

 

 

Operácie zadného segmentu oka

Operácie zadného segmentu oka

Rôzne patologické zmeny v sklovci – zákaly, zakrvácania možno odstrániť operačne – pars plana vitrektómiou.Táto metóda bola preverená u miliónov pacientov s vážnymi i menej vážnymi chorobami sklovca a sietnice. Podľa stavu je možné realizovať ambulantne a v lokálnon znecitilivení. Pri pars plana vitrektomií sa vstupuje do oka tenkými nástrojmi cez mikrootvory v očnom bielku.

Operácie sklovca

Rôzne patologické zmeny v sklovci – zákaly, zakrvácania možno odstrániť operačne, pars plana vitrektómiou. Táto metóda bola preverená u miliónov pacientov s vážnymi i menej vážnymi chorobami sklovca a sietnice. Podľa stavu je možné realizovať ju ambulantne a v lokálnom znecitlivení. Pri pars plana vitrektómii sa vstupuje do oka tenkými nástrojmi cez mikrootvory v očnom bielku.

Operácie sietnice

Pri operáciách sietnice vieme využiť vonkajší prístup /serkláž, plombáž, kryoretinopexia/ ako aj vnútorný prístup / pars plana vitrektómia/.
Tenkoihlová 25-27G vitrektómia je bezpečne použiteľná aj v ambulantnej chirurgii sietnice – pri operáciach epiretinálnych membrán, makulárnych dier a aj pri diabetických zmenách sietnice.