Operácie sietnice

Pri operáciách sietnice vieme využiť vonkajší prístup /serkláž, plombáž, kryoretinopexia/ ako aj vnútorný prístup / pars plana vitrektómia/.
Tenkoihlová 25-27G vitrektómia je bezpečne použiteľná aj v ambulantnej chirurgii sietnice – pri operáciach epiretinálnych membrán, makulárnych dier a aj pri diabetických zmenách sietnice.