Operácie sklovca

Rôzne patologické zmeny v sklovci – zákaly, zakrvácania možno odstrániť operačne, pars plana vitrektómiou. Táto metóda bola preverená u miliónov pacientov s vážnymi i menej vážnymi chorobami sklovca a sietnice. Podľa stavu je možné realizovať ju ambulantne a v lokálnom znecitlivení. Pri pars plana vitrektómii sa vstupuje do oka tenkými nástrojmi cez mikrootvory v očnom bielku.