Tento pojem označuje úbytok nervových vlákien, ktoré tvoria zrakový nerv. Je výsledkom poškodenia niektorej časti dráhy optického nervu. Papila je výrazne bledšia, subjektívne sa prejavuje zníženou zrakovou ostrosťou, kontrastnou citlivosťou, porušeným vnímaním farieb a výpadkami v zornom poli.