Ide o refrakčnú chybu, pri ktorej sa lúče svetla lámu tak, že sa ostrý obraz tvorí za sietnicou a na sietnici je rozmazaný. Spôsobuje zhoršené videnie na krátke vzdialenosti. V detstve a ani v mladosti sa nemusí prejaviť. Korekcia ďalekozrakosti si vyžaduje plusové sklá, spojky, ktoré zabezpečujú posun dopadajúcich svetelných lúčov do bodu najostrejšieho videnia a zvyšujú dioptickú silu oka. Operačnou možnosťou odstránenia krátkozrakosti je laserový zákrok alebo implantácia vnútroočnej šošovky.