Rohovka je časťou predného segmentu oka. Za normálnych okolností je transparentná a tvorí 20% povrchu oka. Z optického hľadiska je spolu so šošovkou najdôležitejšou časťou oka.

Vplyvom dedičných faktorov, faktorov prostredia alebo iných vplyvov, môže dochádzať k zmenám vo vrstvách rohovky s následným znížením transparencie a poklesom zraku. Jednotlivé zmeny rohovky možno riešiť transplantáciou rohovky v plnej hrúbke, alebo len poškodenej časti rohovky.