Diabetická retinopatia je ochorenie sietnice v dôsledku cukrovky. Dochádza pri nej k poškodeniu ciev na sietnici v rôznom rozsahu. Vzniká a prebieha často nepozorovane, môže viesť až k slepote. U pacientoch trpiacich cukrovkou I. typu sa zmeny na sietnici vyskytujú až o 40% častejšie než u pacientov s cukrovkou II. typu. Diabetická retinopatia sa môže vyskytovať aj pri nekomplikovanej cukrovke, bez príznakov a bezbolestne. Preto je nevyhnutná prevencia v podobe pravidelného očného vyšetrenia.

Najnebezpečnejšou formou je tzv. proliferatívna diabetická retinopatia, ktorú charakterizuje novotvorba „chorých” ciev v sietnici, ktoré sú nestabilné a môžu ľahko krvácať do sietnice či do sklovca. V najhoršom prípade sa môžu tieto cievy zjazviť, a tak vyvíjať na sietnicu ťah a oddeliť ju od jej spodiny, pričom môže dôjsť až k jej odlúpeniu.