Pri ektropiu sa spodná mihalnica odvracia od povrchu oka a oko je poškodzované vysychaním v dôsledku úbytku slzného filmu a následne je náchylné na infekcie a zápaly.