Pri entropiu sa mihalnica stáča dovnútra tak, že riasy sú privrátené k oku, čo spôsobuje jeho výrazné dráždenie, slzenie a začervenanie.