Zrakový nerv je dôležitý pre prenos informácii z oka do mozgu, kde prebieha vnímanie samotného zraku.  Zelený zákal je zo začiatku väčšinou bezpríznakové ochorenie, zvyčajne nebolí a nespôsobuje problémy, ale neliečený môže viesť k nevratnej slepote, preto je známy ako „tichý zlodej“ zraku. V pokročilejších štádiách ochorenia dochádza k výpadkom zorného poľa, neskôr poruche periférneho videnia a k celkovému zníženiu zrakovej ostrosti.

Hlavnou ale nie jedinou príčinou glaukómu je vysoký vnútroočný tlak.

Glaukóm nie je možné úplne vyliečiť, ale je dobre liečiteľný. Predpokladom k úspešnej liečbe a zachovaniu zraku je včasná a presná diagnostika. Glaukóm sa lieči v ľahších štádiách medikamentózne -kvapkami, v závažnejších štádiách je nutná operácia.