Pod týmto pojmom rozumieme súbor zmien na očnom pozadí, ktoré vznikajú následkom vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak vedie k spazmom ciev, k presakovaniu tekutiny mimo cievy do sietnice alebo do sklovca, pri náhlom a vysokom zvýšení tlaku až ku vzniku krvácania.