Keratokonus je asymetrické vyklenutie rohovky na podklade vrodenej menejcennosti tkaniva rohovky. Táto chyba sa najčastejšie začína prejavovať medzi 10-20. rokom života, rozvíja sa pomaly, postihuje obe oči. Častejší výskyt je u alergikov. Postupne zhoršuje videnie, pričom narastá krátkozrakosť s astigmatizmom. Najdôležitejšie je toto ochorenie odhaliť včas a jeho progresiu zastaviť. Možnosťami liečby je crosslinking (CXL), implantácia itrastromálnych rohovkových prstencov (ICRS), vo vysokých štádiách transplantácia rohovky.