Keratoplastika je transplantácia rohovky, kedy už nie je možná iná liečba. Transplantovaná môže byť v plnej hrúbke, vtedy hovoríme o perforačnej keratoplastike. Ak sa transplantuje len tenká predná časť, ide o prednú lamelárnu keratoplastiku (DALK). Ak je poškodená vnútorná časť rohovky (endotel) dochádza k nedostatočnému odvodňovaniu a následnému opuchu celej rohovky. Vtedy sa transplantuje tenká vnútorná časť (DMEK alebo DSEK).

Na našom pracovisku vieme tieto operácie realizovať aj za pomoci femtosekundového lasera. Veľkou výhodou je presnosť a zjednodušenie celej operácie.