Refrakčná chyba, pri ktorej sa lúče svetla lámu tak, že ostrý obraz sa tvorí pred sietnicou a na sietnici je obraz rozmazaný. Spôsobuje zhoršené videnie do diaľky. Patrí medzi najčastejšie refrakčné chyby oka. Korekcia krátkozrakosti si vyžaduje mínusové sklá, rozptylky, ktoré zabezpečujú posun dopadajúcich svetelných lúčov do bodu najostrejšieho videnia.

Operačnou možnosťou odstránenia krátkozrakosti je laserový zákrok alebo implantácia vnútroočnej šošovky.