OCT TZN

– optická koherentná tomografia

– využíva sa hlavne pri glaukóme a iných poškodenia zrakového nervu

– sleduje zrakový nerv, jeho veľkosť, tvar a pomer medzi jednotlivými štruktúrami, počet nervových vlákien

– umožňuje  sledovať účinok liečby a progresiu resp. zastavenie ochorenia pri danej liečbe

OCT MK

– optická koherentná tomografia

– vyšetrenie žltej škvrny v rezoch, kde je možné vidieť všetky vrstvy sietnice a ich možné ochorenie resp. postihnutie

OCT predného segmentu oka

– optická koherentná tomografia

– vyšetrenie rohovky /prednej časti oka/ v priereze, kde je viditeľné poškodenie a je rozsah do hĺbky rohovky

– vyšetrenie komorového uhlu

– vyšetrenie prednej komory oka