Oddelenie sietnice od pigmentovej vrstvy (takmer celá sietnica je na túto vrstvu len voľne priložená) si môžeme predstaviť ako poškodenie svetlocitlivej vrstvy fotoaparátu. Medzi sietnicu a a pigmentovú vrstvu preniká tekutina.

Rizikové faktory – krátkozrakosť, úraz oka, vnútroočné operácie oka, úrazy hlavy, cukrovka a pacient, ktorý je v riziku krvácania.

Ako sa odlúčenie prejavuje? Pacient vidí záblesky a obraz padajúcich sadzí, potom sa objavuje výpadok zorného poľa smerom od kraja zorného pola, ako clona resp. opona. Videnie je rozmazané a dochádza až k jeho strate.