K opuchu papily zrakového nervu môže dôjsť pri rôznych ochoreniach. Najčastejšie je to pri zápaloch, ischémiách, stlačení alebo pri zvýšenom vnútrolebečnom tlaku.