Pred operáciou katarakty sa vykonáva podrobné predoperačné vyšetrenie. Je časovo náročné, preto sa pacient objednáva na presný čas. Okrem štandardných vyšetrení ako meranie vnútroočného tlaku a refrakcie na našom pracovisku robíme aj špecializované vyšetrenia. Meria sa optická mohutnosť šošovky, parametre prednej časti oka (aj OCT predného segmentu), OCT makuly (žltej škvrny), v niektorých prípadoch aj OCT terča zrakového nervu, topografia rohovky a endotelová mikroskopia. Tieto merania nám pomáhajú v diagnostike a správnom výbere umelej vnútroočnej šošovky pre každého pacienta individuálne. Špecifickým vyšetrením je meranie na navigačnom prístroji, ktorý nám následne pomáha počas operácie.