Presbyopia je proces fyziologického úbytku, resp. poklesu šírky akomodácie (schopnosti zaostrenia na bližší bod). Začína sa prejavovať u väčšiny pacientov po 40. roku života. Vzniká potreba dávať si text ďalej od očí, človek nevie navliecť niť do ihly, má „krátke ruky“.

Korekcia stareckej slabozrakosti sa rieši buď okuliarmi na blízko, event. multifokálnymi okuliarmi /diaľka a blízko/. Chirurgickou možnosťou je operácia šošovky s implantáciou multifokálnej event. pseudoakomodačnej vnútroočnej šošovky.