Je ružovkasté trojuholníkové fibrovaskulárne tkanivo prerastajúce cez rohovku oka. Je to v podstate duplikatúra spojovky. Vyskytuje sa nazálne / zo strany nosa/. Je prejavom degeneratívnych zmien rohovky ľudí žijúcich v prašnom a veternom prostredí a kde je veľa slnečného žiarenia. V prípade malého rozsahu nerobí žiadne ťažkosti, ale pri rozšírení do centra rohovky zhoršuje videnie a môže zanechať trvalé jazvy. Liečba je jedine operačná, ale sú možné recidívy.