Rohovkové jazvy, čiže zákaly v rôznych vrstvách rohovky vznikajú po úrazoch, zápaloch alebo iných ochoreniach rohovky. Pokiaľ sú lokalizované v centrálnej časti rohovky zhoršujú videnie. Môžu spôsobovať vysoký nepravidelný astigmatizmus.