Vrodené anomálie sú skupina ochorení, ktoré vznikajú na podklade chybného vývoja plodu v tehotenstve.

Patrí sem:  – hypoplázia – malá, nedovyvinutá papila zrakového nervu

    – megalopapila – ak je priemer papily zrakového nervu zväčšený 2 a viackrát

    – kolobóm – pri nedokonalom uzávere fetálnej očnej štrbiny

   fibae medullares – nadmerná myelinizácia nervových vlákien

      drúzová papila – hyalinové depozitá na papile zrakového nervu, a mnoho ďalších