Vrodené anomálie sú skupina ochorení, ktoré vznikajú na podklade chybného vývoja plodu v tehotenstve.

Patrí sem:  – hypoplázia – malá, nedovyvinutá papila zrakového nervu

                    – megalopapila – ak je priemer papily zrakového nervu zväčšený 2 a viackrát

                    – kolobóm – pri nedokonalom uzávere fetálnej očnej štrbiny

                    – fibae medullares – nadmerná myelinizácia nervových vlákien

                    drúzová papila – hyalinové depozitá na papile zrakového nervu, a mnoho ďalších