Samotná operácia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení a pod dohľadom anesteziológa. Klasická operácia spočíva v odstránení pôvodnej, kataraktou skalenej šošovky pacienta a to za pomoci ultrazvukovej energie. Tá „rozbije“ šošovku na menšie kúsky, ktoré sú následne odsaté z oka preč. Po pôvodnej šošovke ostane v oku púzdro, ktoré drží šošovku v presnej pozícii. Toto púzdro sa vyčistí a zaimplantuje sa doňho umelá vnútroočná šošovka.

Ako jedny z mála na Slovensku používame pri operácii aj femtosekundový laser. Ten má veľkú výhodu v tom, že s maximálnou presnosťou nám vytvorí otvory (vstupy) do oka, vytvorí kruhový otvor do prednej časti púzdra šošovky (kapsulorexa) a rozdelí šošovku na menšie časti. Okrem presnosti je ďalšou veľkou výhodou aj to, že už potom potrebujeme menšie množstvo ultrazvukovej energie na odstránenie šošovky, a tým minimalizuje eventuálne tepelné poškodenie na vnútorných častiach oka.