Zakalená šošovka bráni prechodu svetelných lúčov na sietnicu čo znamená pre pacienta zhoršené videnie. Najčastejšie vzniká vekom, začína sa prejavovať u ľudí nad 55 rokov. Môže však vzniknúť aj po úrazoch, vnútroočných operáciach, zápalových ochoreniach oka, ako aj pri celkovej dlhodobej liečbe medikamentami / kortikosteroidy/, ojedinele môže byť vrodený. Neliečený sivý zákal môže viesť až k slepote. Jediným riešením je operácia, pri ktorej sa zakalená očná šošovka nahradí umelou vnútroočnou šošovkou.