Ide o ochorenie centrálnej časti sietnice – makuly (žltá škvrna) – ktoré je miestom najostrejšieho videnia v oku. Je to multifaktoriálne ochorenie, čiže sa predpokladá vplyv viacerých faktorov akými je vek, slnečné žiarenie, genetika, spôsob života, strava, fajčenie, ateroskleróza atď. Dochádza k postupnému poškodzovaniu buniek centrálnej sietnice vplyvom voľných radikálov, odpadových látok z metabolických procesov. VPDM vedie k poklesu zrakovej ostrosti, až k strate centrálneho videnia, k narušeniu schopnosti čítať, písať, rozoznávať tváre. Diagnostikovať VPDM pomáha samovyšetrenie amslerovou mriežkou, vyšetrenie očného pozadia, či OCT – optická koherenčná tomografia alebo fluorescenčnou angiografiou.