Aj pri výbere vnútroočných šošoviek prihliadame na to, že každý pacient je individuálny a má aj rôzne potreby čo sa týka videnia. Preto poskytujeme celú škálu vnútroočných šošoviek.

Základným typom sú šošovky monofokálne. Tie zaostrujú do jednej vzdialenosti, a preto je po operácii nutná korekcia na blízku a strednú vzdialenosť (práca s PC a čítanie).

 

Pseudoakomodačné šošovky zabezpečujú ostré videnie do diaľky a na tzv. sociálne čítanie (texty v obchode, na zastávke atď.).  Pri práci na blízko je potrebná okuliarová korekcia (čítanie knihy, časopisu, ručné práce…).

 

Multifokálne vnútroočné šošovky sú bifokálne alebo trifokálne. Bifokálne zabezpečujú ostré videnie na dve vzdialenosti, a to buď do diaľky a na blízko, alebo do diaľky a na strednú vzdialenosť (práca s PC). Trifokálne šošovky zaostrujú na všetky tri vzdialenosti.

 

Pre pacientom s vyšším astigmatizmom sú k dispozícii šošovky torické, a to monofokálne a multifokálne. Tie korigujú aj cylindrickú dioptriu.