KVALITNÝ ZRAK JE V DNEŠNEJ SMARTFÓNOVEJ DOBE POTREBNÝ VIAC AKO KEDYSI

Počítače, televízia, smartfóny, značenie ciest, informačné tabule na letiskách. Tieto výdobytky modernej techniky tu ešte pred sto rokmi vôbec neboli. Na rozdiel od našich predkov sme absolútne odkázaní na informácie, ktoré nám sprostredkuje zrak.

Okuliare sú skvelou pomôckou pri horšom zraku, no dnešnému aktívnemu človeku môžu prekážať pri niektorých činnostiach. Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia sa objavila metóda, ktorá dokázala zmeniť povrch oka pomocou radiálnych nárezov. Tento objav mnohým dopomohol k tomu, aby okuliare nenosili. Zavedenie laserov do medicínskej praxe umožnilo vývoj podstatne bezpečnejších a hlavne presnejších zákrokov. Okrem operácií laserom dnes pribúdajú aj zákroky, ktorých podstatou nie je zmena povrchu rohovky, ale výmena šošovky.

Zdravie verzus bolesť

PRK je operácia, pri ktorej sa laserom odstráni, doslova odparí, časť materiálu rohovky z povrchu. Jej veľkou výhodou je vysoká presnosť a jednoduchosť. Ich nevýhodou je však bolestivosť po zákroku a taktiež to, že touto metódou sa nedajú operovať všetci pacienti.

Pri tomto type zákroku sa v prvej fáze operácie odstraňuje tenká povrchová vrstva, tzv. epitel, ktorý v skorej pooperačnej dobe dorastá. Práve toto obdobie je výrazne bolestivé. Dôvodom sú obnažené nervové zakončenia sprostredkujúce citlivosť rohovky počas dorastania epitelu.

Rohovku je možné i brúsiť metódou LASEK

V podstate ide o PRK, pri ktorom zachováme epitel vo forme akéhosi poklopu, ktorý odklopíme, realizujeme samotný laserový zákrok, ľudovo „zbrúsime“ rohovku, a naspäť poklop priložíme. PRK, ako aj LASEK, sú metódy povrchové. Hlavnou výhodou LASEK je menšia bolestivosť, nevýhodou zasa mierne predĺžené hojenie.

Základom laserových operácií je zmena zakrivenia rohovky

LASIK – operácia takmer bez bolesti

Na rozdiel od predošlých dvoch metód sa pri tejto metóde samotný výkon realizuje v hĺbke rohovky, ktorej sa odreže lamela, opäť akýsi poklop. Ten už ale zasahuje do hlbšej vrstvy rohovky, realizuje sa samotný laserový zákrok a poklop sa znova zatvorí. Keďže v hĺbke je rohovka menej inervovaná, tento typ operácie je podstatne menej bolestivý, u niektorých pacientov dokonca nebolestivý.

Rezanie tkaniva pomocou bubliniek

SMILE je metóda, ktorej princíp bol známy už dávnejšie, no neexistoval prístroj, ktorý by ju dokázal presne zrealizovať. Táto presnosť prišla s femtosekundovým laserom, ktorý tkanivo neodparuje, ale reže ho pomocou maličkých bubliniek v tkanive. Laserom je možné vo vnútri rohovky vyrezať tkanivo šošovicového tvaru a toto vyrezané tkanivo cez malý otvor odstrániť. Hlavným cieľom vývoja tejto metódy bolo odstránenie oslabenia rohovky, ktorú spôsobuje metóda LASIK.

MUDr. František Daboczi zo spoločnosti 3F Mikrochirurgia oka, ktorý má už za sebou mnohé úspešné operácie laserom, nám zo svojej praxe prezradil: „Medzi refrakčné operácie počítame dnes už aj tie, kedy nemeníme povrch rohovky, ale samotnú šošovku. Ešte nie tak dávno sme túto voľbu mali počas operácií katarakty, kedy sme tak či onak museli vymeniť skalenú šošovku za umelohmotnú. Dnes máme možnosť implantovať novú šošovku vypočítanú do presnej hodnoty tak, aby pacient nepotreboval okuliare do diaľky. Ak použijeme šošovku, ktorá má viac ohnísk, tak ani do blízka. O túto operáciu si žiada stále viac pacientov už v dobe, kedy ešte nie je šošovka skalená.“

Spoločným znakom všetkých spomínaných operácií je, že nie sú vhodné úplne pre všetkých. Na určenie správneho typu operácie a posúdenia, či je vôbec operovať potrebné, je však nutné podrobné vyšetrenie.

ZDROJ: KOŠICE:DNES
Publikované: 6. augusta 2018