logo
logo

Cenník služieb

CENNÍK OPERÁCIÍ VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Prelex VšZP 1700 € Dôvera 1700 € UNION 1700 € SAMOPLATCA 1700 €
Operácia sivého zákalu štandard VšZP 0 Dôvera 0 UNION 0 SAMOPLATCA 400 €
Operácia sivého zákalu nadštandard VšZP od 150 € Dôvera od 150 € UNION od 150 € SAMOPLATCA od 650 €
Operácia sivého zákalu roboticky vedená femtosekundovým laserom VšZP 300 € Dôvera 300 € UNION 300 € SAMOPLATCA 300 €
Sekundárna implantácia VOŠ VšZP od 200 € Dôvera od 200 € UNION od 200 € SAMOPLATCA
Sekundárna implantácia VOŠ transsklerárnou fixáciou VšZP od 290 € Dôvera od 290 € UNION od 290 € SAMOPLATCA
Repozícia implantovanej umelej VOŠ VšZP 80 € Dôvera 80 € UNION 110 € SAMOPLATCA 150 €
YAG laser capsulotomia VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 18 € SAMOPLATCA 210 €
Použitie kontrastnej látky pri operácii katarakty VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA
Použitie špeciálneho viskomateriálu VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA
Použitie expanzného ringu pri operácii katarakty VšZP 115 € Dôvera 115 € UNION 115 € SAMOPLATCA
Laserfotokoagulácia ( ALK ) VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 18 € SAMOPLATCA 170€
Pars plana vitrektómia VšZP od 150 € Dôvera od 150 € UNION od 150 € SAMOPLATCA od 1050 €
Pars plana vitrektómia doplatok za 27G VšZP 200 € Dôvera 200 € UNION 200 € SAMOPLATCA
Intravitreálne podanie antiVEGF VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 150 €
Intravitreálne podanie AVASTIN VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA 170 €
Serkláž sietnice VšZP 15 € Dôvera 150 € UNION 150 € SAMOPLATCA 150 €
Amócia sietnice akútne VšZP 250 € Dôvera 250 € UNION 250 € SAMOPLATCA 1250 €
Operácia pterýgia - ablácia a plastika VšZP 40 € Dôvera 15 € UNION 15 € SAMOPLATCA 242 €
Operácia nádoru spojovky VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 18 € SAMOPLATCA 257 €
Operácia nádoru mihalnice, xantelazma VšZP 33 € Dôvera 15 € UNION 40 € SAMOPLATCA 270 €
Operácia ektropium, entropium VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 18 € SAMOPLATCA 290 € - 320 €
Operácia chalazea VšZP 18 € Dôvera 40 € UNION 18 € SAMOPLATCA 237 €
Plastická operácia hornej mihalnice / súhlas revizného lekára VšZP 430 €/159 € Dôvera 430 €/30 € UNION 430 €/127 € SAMOPLATCA 430 €
Plastická operácia dolnej mihalnice / súhlas revizného lekár VšZP 430 €/250 € Dôvera 430 €/250 € UNION 430 €/250 € SAMOPLATCA 430 €
Ptóza mihalnice VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 265 €
Slzné body,cesty - sondáž, operácia VšZP 15 € Dôvera 30 € UNION 15 € SAMOPLATCA 50 €
Krytie amniovou membránou VšZP 30 € Dôvera 80 € UNION 50 € SAMOPLATCA 330 €
PTK ( 1 oko ) VšZP 140 € Dôvera 140 € UNION 140 € SAMOPLATCA 490 €
CXL ( 1 oko ) VšZP 120 € Dôvera 120 € UNION 120 € SAMOPLATCA 386 €
Operácie zeleného zákalu laserom ( iridotomia ) VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 18 € SAMOPLATCA 280 €
Operácie zeleného zákalu kryom VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 18 € SAMOPLATCA 245 €
Operácie zeleného zákalu filtračná VšZP 60 € Dôvera 60 € UNION 60 € SAMOPLATCA 370 €
Operácie zeleného zákalu s implantátom VšZP od 400 € Dôvera od 400 € UNION od 400 € SAMOPLATCA
Keratoplastika VšZP 235 € Dôvera 975 € UNION 230 € SAMOPLATCA 2 435 €
Eliminácia cudzieho telieska VšZP 5 € Dôvera 5 € UNION 5 € SAMOPLATCA 29 €
Elektrokauter VšZP 8 € Dôvera 8 € UNION 8 € SAMOPLATCA 70 €
Operácie strabizmu VšZP 0 € Dôvera 0 € UNION 0 € SAMOPLATCA 390 €
Doplatok za celkovú anestézu VšZP 150 - 350 € Dôvera 150 - 350 € UNION 150 - 350 € SAMOPLATCA 150 - 350 €
Operácia excimerovým laserom ( 1 oko ) VšZP 490 € Dôvera 490 € UNION 490 € SAMOPLATCA 490 €
Operácia femtosekundovým laserom - FEMTO LASIK ( 1 oko ) VšZP 860 € Dôvera 860 € UNION 860 € SAMOPLATCA 860 €
Prelex
VšZP 1700 €
Dôvera 1700 €
UNION 1700 €
SAMOPLATCA 1700 €
Operácia sivého zákalu štandard
VšZP 0
Dôvera 0
UNION 0
SAMOPLATCA 400 €
Operácia sivého zákalu nadštandard
VšZP od 150 €
Dôvera od 150 €
UNION od 150 €
SAMOPLATCA od 650 €
Operácia sivého zákalu roboticky vedená femtosekundovým laserom
VšZP 300 €
Dôvera 300 €
UNION 300 €
SAMOPLATCA 300 €
Sekundárna implantácia VOŠ
VšZP od 200 €
Dôvera od 200 €
UNION od 200 €
SAMOPLATCA
Sekundárna implantácia VOŠ transsklerárnou fixáciou
VšZP od 290 €
Dôvera od 290 €
UNION od 290 €
SAMOPLATCA
Repozícia implantovanej umelej VOŠ
VšZP 80 €
Dôvera 80 €
UNION 110 €
SAMOPLATCA 150 €
YAG laser capsulotomia
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 210 €
Použitie kontrastnej látky pri operácii katarakty
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA
Použitie špeciálneho viskomateriálu
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA
Použitie expanzného ringu pri operácii katarakty
VšZP 115 €
Dôvera 115 €
UNION 115 €
SAMOPLATCA
Laserfotokoagulácia ( ALK )
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 170€
Pars plana vitrektómia
VšZP od 150 €
Dôvera od 150 €
UNION od 150 €
SAMOPLATCA od 1050 €
Pars plana vitrektómia doplatok za 27G
VšZP 200 €
Dôvera 200 €
UNION 200 €
SAMOPLATCA
Intravitreálne podanie antiVEGF
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 150 €
Intravitreálne podanie AVASTIN
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA 170 €
Serkláž sietnice
VšZP 15 €
Dôvera 150 €
UNION 150 €
SAMOPLATCA 150 €
Amócia sietnice akútne
VšZP 250 €
Dôvera 250 €
UNION 250 €
SAMOPLATCA 1250 €
Operácia pterýgia - ablácia a plastika
VšZP 40 €
Dôvera 15 €
UNION 15 €
SAMOPLATCA 242 €
Operácia nádoru spojovky
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 257 €
Operácia nádoru mihalnice, xantelazma
VšZP 33 €
Dôvera 15 €
UNION 40 €
SAMOPLATCA 270 €
Operácia ektropium, entropium
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 290 € - 320 €
Operácia chalazea
VšZP 18 €
Dôvera 40 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 237 €
Plastická operácia hornej mihalnice / súhlas revizného lekára
VšZP 430 €/159 €
Dôvera 430 €/30 €
UNION 430 €/127 €
SAMOPLATCA 430 €
Plastická operácia dolnej mihalnice / súhlas revizného lekár
VšZP 430 €/250 €
Dôvera 430 €/250 €
UNION 430 €/250 €
SAMOPLATCA 430 €
Ptóza mihalnice
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 265 €
Slzné body,cesty - sondáž, operácia
VšZP 15 €
Dôvera 30 €
UNION 15 €
SAMOPLATCA 50 €
Krytie amniovou membránou
VšZP 30 €
Dôvera 80 €
UNION 50 €
SAMOPLATCA 330 €
PTK ( 1 oko )
VšZP 140 €
Dôvera 140 €
UNION 140 €
SAMOPLATCA 490 €
CXL ( 1 oko )
VšZP 120 €
Dôvera 120 €
UNION 120 €
SAMOPLATCA 386 €
Operácie zeleného zákalu laserom ( iridotomia )
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 280 €
Operácie zeleného zákalu kryom
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 245 €
Operácie zeleného zákalu filtračná
VšZP 60 €
Dôvera 60 €
UNION 60 €
SAMOPLATCA 370 €
Operácie zeleného zákalu s implantátom
VšZP od 400 €
Dôvera od 400 €
UNION od 400 €
SAMOPLATCA
Keratoplastika
VšZP 235 €
Dôvera 975 €
UNION 230 €
SAMOPLATCA 2 435 €
Eliminácia cudzieho telieska
VšZP 5 €
Dôvera 5 €
UNION 5 €
SAMOPLATCA 29 €
Elektrokauter
VšZP 8 €
Dôvera 8 €
UNION 8 €
SAMOPLATCA 70 €
Operácie strabizmu
VšZP 0 €
Dôvera 0 €
UNION 0 €
SAMOPLATCA 390 €
Doplatok za celkovú anestézu
VšZP 150 - 350 €
Dôvera 150 - 350 €
UNION 150 - 350 €
SAMOPLATCA 150 - 350 €
Operácia excimerovým laserom ( 1 oko )
VšZP 490 €
Dôvera 490 €
UNION 490 €
SAMOPLATCA 490 €
Operácia femtosekundovým laserom - FEMTO LASIK ( 1 oko )
VšZP 860 €
Dôvera 860 €
UNION 860 €
SAMOPLATCA 860 €
CENNÍK VYŠETRENÍ VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre zdravot.účely VšZP 2 € Dôvera 2 € UNION 2 € SAMOPLATCA 20 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu VšZP 40 - 60 € Dôvera 40 - 60 € UNION 40 - 60 € SAMOPLATCA 100 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred refrakčnou operáciou VšZP 70 € Dôvera 70 € UNION 70 € SAMOPLATCA 110 €
Konzultačné očné vyšetrenie na mikrochirurgickej amb. VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA 50 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou strabizmus VšZP 25 € Dôvera 25 € UNION 25 € SAMOPLATCA 50 €
Ortoptický rozbor VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA 35 €
Kontrolné očné vyšetrenie po operácii / zákroku 2.a ďalšia VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 35 €
Pachymetria VšZP 10 € Dôvera 10 € UNION 10 € SAMOPLATCA 20 €
Injekčné podanie lieku VšZP 8 € + CL Dôvera 8 € + CL UNION 8 € + CL SAMOPLATCA 15 €
Injekčné podanie lieku subconj. VšZP 10 € Dôvera 10 € UNION 10 € SAMOPLATCA 20 €
Vyšetrenie oka pred malým chirurgickým zákrokom VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 30 €
OCT vyšetrenie, USG vyšetrenie VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 0 € SAMOPLATCA 40 €
Topografia rohovky VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 30 €
Endoteliálny mikroskop VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 18 € SAMOPLATCA 30 €
Skratka CL - cena lieku VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre zdravot.účely
VšZP 2 €
Dôvera 2 €
UNION 2 €
SAMOPLATCA 20 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu
VšZP 40 - 60 €
Dôvera 40 - 60 €
UNION 40 - 60 €
SAMOPLATCA 100 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred refrakčnou operáciou
VšZP 70 €
Dôvera 70 €
UNION 70 €
SAMOPLATCA 110 €
Konzultačné očné vyšetrenie na mikrochirurgickej amb.
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA 50 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou strabizmus
VšZP 25 €
Dôvera 25 €
UNION 25 €
SAMOPLATCA 50 €
Ortoptický rozbor
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA 35 €
Kontrolné očné vyšetrenie po operácii / zákroku 2.a ďalšia
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 35 €
Pachymetria
VšZP 10 €
Dôvera 10 €
UNION 10 €
SAMOPLATCA 20 €
Injekčné podanie lieku
VšZP 8 € + CL
Dôvera 8 € + CL
UNION 8 € + CL
SAMOPLATCA 15 €
Injekčné podanie lieku subconj.
VšZP 10 €
Dôvera 10 €
UNION 10 €
SAMOPLATCA 20 €
Vyšetrenie oka pred malým chirurgickým zákrokom
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 30 €
OCT vyšetrenie, USG vyšetrenie
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 0 €
SAMOPLATCA 40 €
Topografia rohovky
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 30 €
Endoteliálny mikroskop
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 30 €
Skratka CL - cena lieku
VšZP
Dôvera
UNION
SAMOPLATCA
close