logo

Cenník služieb

CENNÍK OPERÁCIÍ VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Operácia sivého zákalu štandard VšZP 0 Dôvera 20 € UNION 0 SAMOPLATCA 600 €
Operácia sivého zákalu nadštandard VšZP od 150 € Dôvera 170 € UNION od 150 € SAMOPLATCA od 750 €
Operácia sivého zákalu roboticky vedená femtosekundovým laserom VšZP 300 € Dôvera 300 € UNION 300 € SAMOPLATCA 300 €
Sekundárna implantácia VOŠ VšZP od 200 € Dôvera od 200 € UNION od 200 € SAMOPLATCA od 600 €
Implantácia AddOn šošovky VšZP 50 € Dôvera 100 € UNION 140 € SAMOPLATCA od 600 €
Sekundárna implantácia VOŠ transsklerárnou fixáciou VšZP od 290 € Dôvera od 290 € UNION od 290 € SAMOPLATCA
Repozícia implantovanej umelej VOŠ VšZP 80 € Dôvera 80 € UNION 110 € SAMOPLATCA 150 €
Operácia sekundárnej katarakty - PPV VšZP 80 € Dôvera 90 € UNION 90 € SAMOPLATCA 450 €
Operácia sekundárnej katarakty - YAG VšZP 30 € Dôvera 0 UNION 20 € SAMOPLATCA 270 €
Operácia sekundárnej katarakty - polishing VšZP 80 € Dôvera 90 € UNION 90 € SAMOPLATCA 450 €
Použitie kontrastnej látky pri operácii katarakty VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA
Použitie špeciálneho viskomateriálu VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA
Použitie expanzného ringu pri operácii katarakty VšZP 115 € Dôvera 115 € UNION 115 € SAMOPLATCA
Laserfotokoagulácia (ALK) VšZP 18 € Dôvera 28 € UNION 18 € SAMOPLATCA 200€
Pars plana vitrektómia VšZP od 185 € Dôvera od 185 € UNION od 165 € SAMOPLATCA od 1050 €
Pars plana vitrektómia doplatok za 27G VšZP 200 € Dôvera 200 € UNION 200 € SAMOPLATCA
Intravitreálne podanie antiVEGF VšZP 20 € Dôvera 50 € UNION 20 € SAMOPLATCA 180 €
Intravitreálne podanie AVASTIN VšZP 35 € Dôvera 50 € UNION 35 € SAMOPLATCA 180 €
Intravitreálne podanie TRIAM VšZP 12 € Dôvera 12 € UNION 12 € SAMOPLATCA 12 €
Serkláž sietnice VšZP 0 € Dôvera 150 € UNION 150 € SAMOPLATCA 150 €
Amócia sietnice akútne VšZP 250 € Dôvera 250 € UNION 250 € SAMOPLATCA 1250 €
Operácia pterýgia - ablácia a plastika VšZP 35 € Dôvera 15 € UNION 15 € SAMOPLATCA 242 €
Operácia nádoru spojovky VšZP 18 € Dôvera 38 € UNION 38 € SAMOPLATCA 257 €
Operácia nádoru mihalnice, xantelazma VšZP 15 € Dôvera 15 € UNION 35 € SAMOPLATCA 270 €
Operácia ektropium, entropium VšZP 18 € Dôvera 28 € UNION 38 € SAMOPLATCA 290 € - 320 €
Operácia chalazea VšZP 18 € Dôvera 40 € UNION 28 € SAMOPLATCA 237 €
Plastická operácia hornej mihalnice / súhlas revizného lekára VšZP 520 €/210 € Dôvera 520 €/50 € UNION 520 €/160 € SAMOPLATCA 520 €
Plastická operácia dolnej mihalnice / súhlas revizného lekár VšZP 520 €/250 € Dôvera 520 €/250 € UNION 520 €/250 € SAMOPLATCA 550 €
Ptóza mihalnice VšZP 0 € Dôvera 50 € UNION 90 € SAMOPLATCA 400 €
Slzné body,cesty - sondáž, operácia VšZP 15 € Dôvera 30 € UNION 15 € SAMOPLATCA 150 €
Krytie amniovou membránou VšZP 30 € Dôvera 80 € UNION 50 € SAMOPLATCA 380 €
PTK (1 oko) VšZP 140 € Dôvera 140 € UNION 140 € SAMOPLATCA 490 €
CXL (1 oko) VšZP 120 € Dôvera 160 € UNION 140 € SAMOPLATCA 450 €
Operácie zeleného zákalu laserom - Iridotómia LI (1 oko) VšZP 30 € Dôvera 35 € UNION 18 € SAMOPLATCA 330 €
Operácie zeleného zákalu laserom - Trabekuloplastika SLT (1 oko) VšZP 30 € Dôvera 35 € UNION 18 € SAMOPLATCA 330 €
Operácie zeleného zákalu kryom VšZP 18 € Dôvera 0 € UNION 18 € SAMOPLATCA 400 €
Operácie zeleného zákalu filtračná VšZP 60 € Dôvera 60 € UNION 60 € SAMOPLATCA 370 €
Operácie zeleného zákalu s implantátom VšZP od 400 € Dôvera od 400 € UNION od 400 € SAMOPLATCA od 430 €
Keratoplastika VšZP 430 € Dôvera 430 € UNION 330 € SAMOPLATCA 2 800 €
Operácia strabizmu VšZP 0 € Dôvera 60 € UNION 90 € SAMOPLATCA 420 €
Elektrokauter VšZP 8 € Dôvera 28 € UNION 8 € SAMOPLATCA 70 €
Eliminácia cudzieho telieska VšZP 15 € Dôvera 15 € UNION 15 € SAMOPLATCA 30 €
Celková anestéza VšZP 150 € - 300 € Dôvera 150 € - 300 € UNION 150 € - 300 € SAMOPLATCA 150 € - 300 €
REFRAKČNÉ OPERÁCIE VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Operácia excimerovým laserom (1 oko) VšZP 490 € Dôvera 490 € UNION 490 € SAMOPLATCA 490 €
Operácia excimerovým laserom STREAM LIGHT (1 oko) VšZP 590 € Dôvera 590 € UNION 590 € SAMOPLATCA 590 €
Operácia femtosekundovým laserom - FEMTO LASIK (1 oko) VšZP 860 € Dôvera 860 € UNION 860 € SAMOPLATCA 860 €
Operácia PRELEX (1 oko) bez šošovky VšZP 600 € Dôvera 600 € UNION 600 € SAMOPLATCA 600 €
Refrakčná operácia s použitím AddOn šošovky po operácii katarakty (1 oko) VšZP 230 € - 810 € Dôvera 230 € - 810 € UNION 230 € - 810 € SAMOPLATCA 230 € - 810 €
Implantácia ICL šošovky so zachovaním vlastnej šošovky (1 oko) VšZP 1200 € - 1400 € Dôvera 1200 € - 1400 € UNION 1200 € - 1400 € SAMOPLATCA 1200 € - 1400 €
1 ) operácia vedená navigačným systémom VERION
záruka dokorigovania zbytkových dioptrií laserom
cena nadštandardnej šošovky
VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
2 ) cena je podľa zvolenej metodiky a použitého špeciálneho zdravot.materiálu ( olej , plyn a pod. ) VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Operácia sivého zákalu štandard
VšZP 0
Dôvera 20 €
UNION 0
SAMOPLATCA 600 €
Operácia sivého zákalu nadštandard
VšZP od 150 €
Dôvera 170 €
UNION od 150 €
SAMOPLATCA od 750 €
Operácia sivého zákalu roboticky vedená femtosekundovým laserom
VšZP 300 €
Dôvera 300 €
UNION 300 €
SAMOPLATCA 300 €
Sekundárna implantácia VOŠ
VšZP od 200 €
Dôvera od 200 €
UNION od 200 €
SAMOPLATCA od 600 €
Implantácia AddOn šošovky
VšZP 50 €
Dôvera 100 €
UNION 140 €
SAMOPLATCA od 600 €
Sekundárna implantácia VOŠ transsklerárnou fixáciou
VšZP od 290 €
Dôvera od 290 €
UNION od 290 €
SAMOPLATCA
Repozícia implantovanej umelej VOŠ
VšZP 80 €
Dôvera 80 €
UNION 110 €
SAMOPLATCA 150 €
Operácia sekundárnej katarakty - PPV
VšZP 80 €
Dôvera 90 €
UNION 90 €
SAMOPLATCA 450 €
Operácia sekundárnej katarakty - YAG
VšZP 30 €
Dôvera 0
UNION 20 €
SAMOPLATCA 270 €
Operácia sekundárnej katarakty - polishing
VšZP 80 €
Dôvera 90 €
UNION 90 €
SAMOPLATCA 450 €
Použitie kontrastnej látky pri operácii katarakty
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA
Použitie špeciálneho viskomateriálu
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA
Použitie expanzného ringu pri operácii katarakty
VšZP 115 €
Dôvera 115 €
UNION 115 €
SAMOPLATCA
Laserfotokoagulácia (ALK)
VšZP 18 €
Dôvera 28 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 200€
Pars plana vitrektómia
VšZP od 185 €
Dôvera od 185 €
UNION od 165 €
SAMOPLATCA od 1050 €
Pars plana vitrektómia doplatok za 27G
VšZP 200 €
Dôvera 200 €
UNION 200 €
SAMOPLATCA
Intravitreálne podanie antiVEGF
VšZP 20 €
Dôvera 50 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 180 €
Intravitreálne podanie AVASTIN
VšZP 35 €
Dôvera 50 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA 180 €
Intravitreálne podanie TRIAM
VšZP 12 €
Dôvera 12 €
UNION 12 €
SAMOPLATCA 12 €
Serkláž sietnice
VšZP 0 €
Dôvera 150 €
UNION 150 €
SAMOPLATCA 150 €
Amócia sietnice akútne
VšZP 250 €
Dôvera 250 €
UNION 250 €
SAMOPLATCA 1250 €
Operácia pterýgia - ablácia a plastika
VšZP 35 €
Dôvera 15 €
UNION 15 €
SAMOPLATCA 242 €
Operácia nádoru spojovky
VšZP 18 €
Dôvera 38 €
UNION 38 €
SAMOPLATCA 257 €
Operácia nádoru mihalnice, xantelazma
VšZP 15 €
Dôvera 15 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA 270 €
Operácia ektropium, entropium
VšZP 18 €
Dôvera 28 €
UNION 38 €
SAMOPLATCA 290 € - 320 €
Operácia chalazea
VšZP 18 €
Dôvera 40 €
UNION 28 €
SAMOPLATCA 237 €
Plastická operácia hornej mihalnice / súhlas revizného lekára
VšZP 520 €/210 €
Dôvera 520 €/50 €
UNION 520 €/160 €
SAMOPLATCA 520 €
Plastická operácia dolnej mihalnice / súhlas revizného lekár
VšZP 520 €/250 €
Dôvera 520 €/250 €
UNION 520 €/250 €
SAMOPLATCA 550 €
Ptóza mihalnice
VšZP 0 €
Dôvera 50 €
UNION 90 €
SAMOPLATCA 400 €
Slzné body,cesty - sondáž, operácia
VšZP 15 €
Dôvera 30 €
UNION 15 €
SAMOPLATCA 150 €
Krytie amniovou membránou
VšZP 30 €
Dôvera 80 €
UNION 50 €
SAMOPLATCA 380 €
PTK (1 oko)
VšZP 140 €
Dôvera 140 €
UNION 140 €
SAMOPLATCA 490 €
CXL (1 oko)
VšZP 120 €
Dôvera 160 €
UNION 140 €
SAMOPLATCA 450 €
Operácie zeleného zákalu laserom - Iridotómia LI (1 oko)
VšZP 30 €
Dôvera 35 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 330 €
Operácie zeleného zákalu laserom - Trabekuloplastika SLT (1 oko)
VšZP 30 €
Dôvera 35 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 330 €
Operácie zeleného zákalu kryom
VšZP 18 €
Dôvera 0 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 400 €
Operácie zeleného zákalu filtračná
VšZP 60 €
Dôvera 60 €
UNION 60 €
SAMOPLATCA 370 €
Operácie zeleného zákalu s implantátom
VšZP od 400 €
Dôvera od 400 €
UNION od 400 €
SAMOPLATCA od 430 €
Keratoplastika
VšZP 430 €
Dôvera 430 €
UNION 330 €
SAMOPLATCA 2 800 €
Operácia strabizmu
VšZP 0 €
Dôvera 60 €
UNION 90 €
SAMOPLATCA 420 €
Elektrokauter
VšZP 8 €
Dôvera 28 €
UNION 8 €
SAMOPLATCA 70 €
Eliminácia cudzieho telieska
VšZP 15 €
Dôvera 15 €
UNION 15 €
SAMOPLATCA 30 €
Celková anestéza
VšZP 150 € - 300 €
Dôvera 150 € - 300 €
UNION 150 € - 300 €
SAMOPLATCA 150 € - 300 €
REFRAKČNÉ OPERÁCIE
VšZP
Dôvera
UNION
SAMOPLATCA
Operácia excimerovým laserom (1 oko)
VšZP 490 €
Dôvera 490 €
UNION 490 €
SAMOPLATCA 490 €
Operácia excimerovým laserom STREAM LIGHT (1 oko)
VšZP 590 €
Dôvera 590 €
UNION 590 €
SAMOPLATCA 590 €
Operácia femtosekundovým laserom - FEMTO LASIK (1 oko)
VšZP 860 €
Dôvera 860 €
UNION 860 €
SAMOPLATCA 860 €
Operácia PRELEX (1 oko) bez šošovky
VšZP 600 €
Dôvera 600 €
UNION 600 €
SAMOPLATCA 600 €
Refrakčná operácia s použitím AddOn šošovky po operácii katarakty (1 oko)
VšZP 230 € - 810 €
Dôvera 230 € - 810 €
UNION 230 € - 810 €
SAMOPLATCA 230 € - 810 €
Implantácia ICL šošovky so zachovaním vlastnej šošovky (1 oko)
VšZP 1200 € - 1400 €
Dôvera 1200 € - 1400 €
UNION 1200 € - 1400 €
SAMOPLATCA 1200 € - 1400 €
1 ) operácia vedená navigačným systémom VERION
záruka dokorigovania zbytkových dioptrií laserom
cena nadštandardnej šošovky
VšZP
Dôvera
UNION
SAMOPLATCA
2 ) cena je podľa zvolenej metodiky a použitého špeciálneho zdravot.materiálu ( olej , plyn a pod. )
VšZP
Dôvera
UNION
SAMOPLATCA
CENNÍK VYŠETRENÍ VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Manipulačný poplatok VšZP 5 € Dôvera 5 € UNION 5 € SAMOPLATCA 20 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre zdravot. účely VšZP 5 € Dôvera 5 € UNION 5 € SAMOPLATCA 20 €
Vystavenie výpisu pre orgány v trestnom konaní VšZP 25 € Dôvera 25 € UNION 25 € SAMOPLATCA 25 €
Konzultácia na žiadosť pacienta bez dokumentácie VšZP 50 € Dôvera 50 € UNION 50 € SAMOPLATCA 50 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu VšZP 40 - 60 € Dôvera 40 - 60 € UNION 40 - 60 € SAMOPLATCA 100 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred refrakčnou operáciou VšZP 70 € Dôvera 70 € UNION 70 € SAMOPLATCA 110 €
Konzultačné očné vyšetrenie na mikrochirurgickej amb. VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA 50 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou strabizmus VšZP 25 € Dôvera 25 € UNION 25 € SAMOPLATCA 50 €
Ortoptický rozbor VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA 35 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou strabizmu dospelý a dieťa (prim. Rezek) VšZP 30 € Dôvera 30 € UNION 30 € SAMOPLATCA 30 €
Kontrolné očné vyšetrenie po operácii / zákroku 2.a ďalšia VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 35 €
Pachymetria VšZP 10 € Dôvera 10 € UNION 10 € SAMOPLATCA 20 €
Injekčné podanie lieku VšZP 8 € + CL Dôvera 8 € + CL UNION 8 € + CL SAMOPLATCA 15 €
Injekčné podanie lieku subconj. VšZP 10 € Dôvera 10 € UNION 10 € SAMOPLATCA 20 €
Vyšetrenie oka pred malým chirurgickým zákrokom VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 30 €
OCT vyšetrenie, USG vyšetrenie VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 0 € SAMOPLATCA 40 €
Topografia rohovky VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 30 €
Endoteliálny mikroskop VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 18 € SAMOPLATCA 30 €
Očné vyšetrenie s predpisom okuliarov, vrátane OP VšZP 0 € Dôvera 0 € UNION 0 € SAMOPLATCA 50 €
Očné vyšetrenie pre žiadateľa na vodičský preukaz VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 20 €
Očné vyšetrenie pre žiadateľa na vodičský preukaz - kontrola VšZP 15 € Dôvera 15 € UNION 15 € SAMOPLATCA 15 €
Očné vyšetrenie pre žiadateľa zbrojného pasu, zvárač. preukazu VšZP 20 € Dôvera 20 € UNION 20 € SAMOPLATCA 20 €
Očné vyšetrenie pre letecké účely 2. trieda VšZP 35 € Dôvera 35 € UNION 35 € SAMOPLATCA 35 €
Očné vyšetrenie na metab. a cievnej ambulancii vstupné VšZP 22 € Dôvera 22 € UNION 22 € SAMOPLATCA 42 €
Očné vyšetrenie na metab.a cievnej ambulancii s angioOCT VšZP 36 € Dôvera 36 € UNION 36 € SAMOPLATCA 56 €
Perimeter ( okrem glaukóm ) VšZP 8 € Dôvera 8 € UNION 8 € SAMOPLATCA 25 €
OCT, angio OCT vyšetrenie ( TZN, MK ) vstupné VšZP 18 € Dôvera 18 € UNION 0 € SAMOPLATCA 40 €
Vyšetrenie suchého oka na prístroji IDRA VšZP 39 € Dôvera 39 € UNION 39 € SAMOPLATCA 39 €
Terapia suchého oka na prístroji REXON EYE ( 4-6 sedení ) VšZP 75 € - 115 € Dôvera 75 € - 115 € UNION 75 € - 115 € SAMOPLATCA 75 € - 115 €
DETSKÁ AMBULANCIA VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Vyšetrenie dieťaťa - PlusOptix, zrak. ostrosť, konverg., motilita, krycie testy VšZP 50 € Dôvera 50 € UNION 50 € SAMOPLATCA 70 €
Vyšetrenie dieťaťa v mydriáze VšZP 60 € Dôvera 60 € UNION 60 € SAMOPLATCA 80 €
Ortoptický rozbor VšZP 45 € Dôvera 45 € UNION 45 € SAMOPLATCA 60 €
Pleoptické cvičenie pod vedením ortoptistky - 1 sedenie ( 45 min ) VšZP 30 € Dôvera 30 € UNION 30 € SAMOPLATCA 30 €
Pleoptické cvičenie - balíček 10 sedení ( po 45 min ) VšZP 250 € Dôvera 250 € UNION 250 € SAMOPLATCA 250 €
* skratka CL - cena lieku VšZP Dôvera UNION SAMOPLATCA
Manipulačný poplatok
VšZP 5 €
Dôvera 5 €
UNION 5 €
SAMOPLATCA 20 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre zdravot. účely
VšZP 5 €
Dôvera 5 €
UNION 5 €
SAMOPLATCA 20 €
Vystavenie výpisu pre orgány v trestnom konaní
VšZP 25 €
Dôvera 25 €
UNION 25 €
SAMOPLATCA 25 €
Konzultácia na žiadosť pacienta bez dokumentácie
VšZP 50 €
Dôvera 50 €
UNION 50 €
SAMOPLATCA 50 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu
VšZP 40 - 60 €
Dôvera 40 - 60 €
UNION 40 - 60 €
SAMOPLATCA 100 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred refrakčnou operáciou
VšZP 70 €
Dôvera 70 €
UNION 70 €
SAMOPLATCA 110 €
Konzultačné očné vyšetrenie na mikrochirurgickej amb.
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA 50 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou strabizmus
VšZP 25 €
Dôvera 25 €
UNION 25 €
SAMOPLATCA 50 €
Ortoptický rozbor
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA 35 €
Konzultačné očné vyšetrenie pred operáciou strabizmu dospelý a dieťa (prim. Rezek)
VšZP 30 €
Dôvera 30 €
UNION 30 €
SAMOPLATCA 30 €
Kontrolné očné vyšetrenie po operácii / zákroku 2.a ďalšia
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 35 €
Pachymetria
VšZP 10 €
Dôvera 10 €
UNION 10 €
SAMOPLATCA 20 €
Injekčné podanie lieku
VšZP 8 € + CL
Dôvera 8 € + CL
UNION 8 € + CL
SAMOPLATCA 15 €
Injekčné podanie lieku subconj.
VšZP 10 €
Dôvera 10 €
UNION 10 €
SAMOPLATCA 20 €
Vyšetrenie oka pred malým chirurgickým zákrokom
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 30 €
OCT vyšetrenie, USG vyšetrenie
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 0 €
SAMOPLATCA 40 €
Topografia rohovky
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 30 €
Endoteliálny mikroskop
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 18 €
SAMOPLATCA 30 €
Očné vyšetrenie s predpisom okuliarov, vrátane OP
VšZP 0 €
Dôvera 0 €
UNION 0 €
SAMOPLATCA 50 €
Očné vyšetrenie pre žiadateľa na vodičský preukaz
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 20 €
Očné vyšetrenie pre žiadateľa na vodičský preukaz - kontrola
VšZP 15 €
Dôvera 15 €
UNION 15 €
SAMOPLATCA 15 €
Očné vyšetrenie pre žiadateľa zbrojného pasu, zvárač. preukazu
VšZP 20 €
Dôvera 20 €
UNION 20 €
SAMOPLATCA 20 €
Očné vyšetrenie pre letecké účely 2. trieda
VšZP 35 €
Dôvera 35 €
UNION 35 €
SAMOPLATCA 35 €
Očné vyšetrenie na metab. a cievnej ambulancii vstupné
VšZP 22 €
Dôvera 22 €
UNION 22 €
SAMOPLATCA 42 €
Očné vyšetrenie na metab.a cievnej ambulancii s angioOCT
VšZP 36 €
Dôvera 36 €
UNION 36 €
SAMOPLATCA 56 €
Perimeter ( okrem glaukóm )
VšZP 8 €
Dôvera 8 €
UNION 8 €
SAMOPLATCA 25 €
OCT, angio OCT vyšetrenie ( TZN, MK ) vstupné
VšZP 18 €
Dôvera 18 €
UNION 0 €
SAMOPLATCA 40 €
Vyšetrenie suchého oka na prístroji IDRA
VšZP 39 €
Dôvera 39 €
UNION 39 €
SAMOPLATCA 39 €
Terapia suchého oka na prístroji REXON EYE ( 4-6 sedení )
VšZP 75 € - 115 €
Dôvera 75 € - 115 €
UNION 75 € - 115 €
SAMOPLATCA 75 € - 115 €
DETSKÁ AMBULANCIA
VšZP
Dôvera
UNION
SAMOPLATCA
Vyšetrenie dieťaťa - PlusOptix, zrak. ostrosť, konverg., motilita, krycie testy
VšZP 50 €
Dôvera 50 €
UNION 50 €
SAMOPLATCA 70 €
Vyšetrenie dieťaťa v mydriáze
VšZP 60 €
Dôvera 60 €
UNION 60 €
SAMOPLATCA 80 €
Ortoptický rozbor
VšZP 45 €
Dôvera 45 €
UNION 45 €
SAMOPLATCA 60 €
Pleoptické cvičenie pod vedením ortoptistky - 1 sedenie ( 45 min )
VšZP 30 €
Dôvera 30 €
UNION 30 €
SAMOPLATCA 30 €
Pleoptické cvičenie - balíček 10 sedení ( po 45 min )
VšZP 250 €
Dôvera 250 €
UNION 250 €
SAMOPLATCA 250 €
* skratka CL - cena lieku
VšZP
Dôvera
UNION
SAMOPLATCA
close