logo

Technológie

Snažíme sa našim pacientom poskytnúť najlepšie služby, k čomu u nás patrí aj široká škála najmodernejších diagnostických a terapeutických prístrojov.

OCT/angio OCT - optická koherentná tomografia

Spektrálny optický koherentný tomograf (OCT) je očný prístroj, ktorý využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu.

Spektrálny optický koherentný tomograf (OCT) je očný prístroj, ktorý využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu. Ten je potom následne spracovaný počítačom a prenesený pomocou farebnej škály do trojrozmerného obrazu. Poskytne nám dôležité údaje o vnútorných štruktúrach oka, na základe ktorých sa dokážeme najlepšie rozhodnúť, aký typ starostlivosti je pre pacienta najvhodnejší. Je to neinvazívna vyšetrovacia metóda.

OCT

Spektrálny optický koherentný tomograf (OCT) je očný prístroj, ktorý využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu. Ten je potom následne spracovaný počítačom a prenesený pomocou farebnej škály do trojrozmerného obrazu. Poskytne nám dôležité údaje o vnútorných štruktúrach oka, na základe ktorých sa dokážeme najlepšie rozhodnúť, aký typ starostlivosti je pre pacienta najvhodnejší. Je to neinvazívna vyšetrovacia metóda.

OCT TZN

– optická koherentná tomografia
– využíva sa hlavne pri glaukóme a iných poškodenia zrakového nervu
– sleduje zrakový nerv, jeho veľkosť, tvar a pomer medzi jednotlivými štruktúrami, počet nervových vlákien
– umožňuje sledovať účinok liečby a progresiu resp. zastavenie ochorenia
pri danej liečbe

OCT MK

– optická koherentná tomografia
– vyšetrenie žltej škvrny v rezoch, kde je možné vidieť všetky vrstvy sietnice
a ich možné ochorenie resp. postihnutie

OCT predného segmentu oka

– optická koherentná tomografia
– vyšetrenie rohovky (prednej časti oka) v priereze, kde je viditeľné poškodenie a je rozsah do hĺbky rohovky
– vyšetrenie komorového uhlu
– vyšetrenie prednej komory oka

 

PREJSŤ NA CENNÍK

Počítačový perimeter

Moderný diagnostický prístroj pre presné a rýchle testovanie zorného poľa pomocou svetelných stimulov.

Moderný diagnostický prístroj pre presné a rýchle testovanie zorného poľa pomocou svetelných stimulov.

V závislosti od zvolenej testovacej stratégie umožňuje definovať prah citlivosti sietnice v danej oblasti, rovnako ako vykonať rýchly skríningový, glaukómový a neurologický test.

PREJSŤ NA CENNÍK

Topografia rohovky

Ide o vysoko precízne viacúčelové vyšetrenie rohovky.

Ide o vysoko precízne viacúčelové vyšetrenie rohovky. Tento systém poskytuje najrýchlejšiu 3-dimenzionálnu analýzu celej rohovky so súčasným meraním jej hrúbky v každom jej bode. Umožňuje nám diagnostikovať niektoré ochorenia, ktoré nie sú viditeľné pod štrbinovou lampou, sledovať ich stabilitu a účinnosť liečby. Tiež je veľmi dôležité pred refrakčnými zákrokmi na zistenie stavu a patológií rohovky.

PREJSŤ NA CENNÍK

Pachymetria - ultrazvukové meranie hrúbky rohovky

Pojem pachymetria označuje ultrazvukové meranie hrúbky rohovky. Ako normálna hrúbka rohovky sa v literatúre uvádzajú hodnoty okolo 550 mm.

 

Pojem pachymetria označuje ultrazvukové meranie hrúbky rohovky. Ako normálna hrúbka rohovky sa v literatúre uvádzajú hodnoty okolo 550 mm. Pachymetrické vyšetrenie je základom pre všetky incízne a laserové zákroky na rohovke. Je pri ňom možné s vysokou presnosťou detekovať rohovkový edém.

Existujú dve metódy uskutočnenia pachymetrie:

– kontaktná – hrúbka je meraná ultrazvukovým pachymetrom, meranie je rýchle, nezaťažuje pacienta a prebieha tak, že hrot sondy sa dotkne rohovky, kde je vyslaný signál. Výhodou je, že hrúbka sa dá takto odmerať na rôznych miestach povrchu rohovky.

– bezkontaktná – využíva princíp optickej metódy – meranie hrúbky rohovky je pozorované pomocou štrbinovej lampy. Výhodou je technická jednoduchosť, nie je tu riziko prenosu infekčného ochorenia, nie je potrebné miestne anestetikum.

PREJSŤ NA CENNÍK

Endotelová mikroskopia

Vyšetrenie na endotelovom mikroskope je vysoko špecializované vyšetrenie rohovky, ktoré detailne odhaľuje kvalitu a štruktúru vnútornej vrstvy očnej rohovky –…

Vyšetrenie na endotelovom mikroskope je vysoko špecializované vyšetrenie rohovky, ktoré detailne odhaľuje kvalitu a štruktúru vnútornej vrstvy očnej rohovky – endotelu.

Vyšetrenie má veľký význam pred očnými operáciami:

  • operácia sivého zákalu
  • refrakčná výmena šošovky
  • implantácia vnútroočnej šošovky
  • laserová operácia

DSEK / DMEK – sledovanie endotelu po operácii

Endotel je porušený aj pri niektorých rohovkových ochoreniach (ako napr. Fuchsová endotelová dystrifia) a pomocou tohto vyšetrenia vieme sledovať progresiu, resp. stabilitu ochorenia a event. naplánovať chirurgický zákrok.

PREJSŤ NA CENNÍK

GDX - laserový analyzátor vrstvy nervových vlákien sietnice

Vyšetrenie slúži na diagnostikovanie glaukómu ako aj na monitorovanie vývoja už liečeného glaukómu a umožňuje stanoviť účinnosť liečby.

Vyšetrenie na prístroji GDx (laserový analyzátor vrstvy nervových vlákien sietnice) umožňuje diagnostikovať glaukóm o 5–6 rokov skôr, než dôjde k poškodeniu zraku. Vyšetrenie je rýchle, neinvazívne, nie je zaťažené subjektívnou chybou lekára či pacienta, výsledok je k dispozícii okamžite. Vyšetrenie slúži tiež na monitorovanie vývoja už liečeného glaukómu a umožňuje stanoviť účinnosť liečby.

PREJSŤ NA CENNÍK

Funduskamera

Vyšetrenie očného pozadia funduskamerou je dôležitou súčasťou komplexného očného vyšetrenia. Funduskamera vytvorí obraz očného pozadia bez nutnosti aplikácie mydriatík (bez…

Vyšetrenie očného pozadia funduskamerou je dôležitou súčasťou komplexného očného vyšetrenia. Funduskamera vytvorí obraz očného pozadia bez nutnosti aplikácie mydriatík (bez nutnosti rozšírenia zrenice).

Pri vyšetrovaní hodnotíme:

  • terč zrakového nervu
  • sietnicu ako celok s útvarmi a patologickými zmenami, zmeny na cievach, zmeny na sietnici, osobitne vyšetrujeme oblasť žltej škvrny

Je veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých ochorení, nielen ochorení oka. Preto na vyšetrenie OP posielajú aj iní špecialisti – diabetológovia, reumatológovia… Potrebné sú kontroly očného pozadia aj pri užívaní mnohých liekov, hlavne hormonálnych prípravkov, antidepresív, antireumatík. Dôležité sú pravidelné kontroly OP pri cukrovke I. aj II. typu (na inzulíne, aj na tabletkách), vysokom krvnom tlaku, reumatických ochoreniach, chorobách krvi, obličiek, pri nádorových ochoreniach, ochoreniach štítnej žľazy, pečene, neurologických ochoreniach, bolestiach hlavy, po úrazoch.

PREJSŤ NA CENNÍK

USG - ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvukové vyšetrenie oka umožňuje získať informácie o stave vnútra oka aj v prípadoch, keď sú optické médiá nepriehľadné.

Ultrazvukové vyšetrenie oka umožňuje získať informácie o stave vnútra oka aj v prípadoch, keď sú optické médiá nepriehľadné. Využíva sa pri diagnostike odlúčenia sietnice, vnútroočných nádoroch a zakrvácaniach do bulbu, pri úrazoch a vnútroočných nekovových telieskach, ale aj v biometrii oka (na výpočet potrebnej umelej vnútroočnej šošovky na implantáciu pri extrakcii katarakty). V spojení s využitím Dopplerovho princípu je možné posúdiť aj cirkulačné pomery, napr. v nádoroch v zrakovom nerve.

PREJSŤ NA CENNÍK

close