V MOZGU SA JEDNOTLIVÉ INFORMÁCIE Z OKA POSKLADAJÚ A VYTVORIA VIZUÁLNY VNEM

O prednom segmente oka – rohovke, šošovke sme si hovorili minule. Medzi hlavné časti zadného segmentu oka patrí sklovec a sietnica.

Oko si môžeme zjednodušene predstaviť ako kameru, resp. fotoaparát. Je zložené z optických častí (rohovka, šošovka, sklovec, komorová voda), ktorých úlohou je zabezpečiť ostrý obraz dopadajúci na zadnú časť oka – sietnicu, ktorá funguje ako film, resp. čip. Sietnica je jemná blanka, vrstva svetlocitlivých buniek poprepájaných nervovými a pomocnými bunkami, voľne nalieha na zadnú vnútornú stenu oka.

Fundus kamera – prístroj na vyšetrovanie očného pozadia

Svetlocitlivý čip

Sietnica funguje v princípe podobne ako svetlocitlivý čip v digitálnom fotoaparáte, mení dopadajúce svetlo na elektrické impulzy a posiela ich pomocou nervových vlákien cez zrakový nerv do mozgu. Sietnica má v prepočte 1 milión pixelov, ale samotná centrálna časť – žltá škvrna – má približne 10 megapixelov. Samotné vnímanie obrazu však prebieha v mozgu. Tam sa jednotlivé informácie poskladajú a vytvoria vizuálny vnem, za normálnych okolností je priestorový. Aby človek videl dobre, je nevyhnutné, aby bola sietnica zdravá a všetky jej vrstvy boli neporušené. Ochorenia sietnice sú vždy veľmi závažné, často aj nezvratné a môžu viesť až k strate zraku.

Dôležitá makula

Pre ostré videnie je najdôležitejšia centrálna časť sietnice – makula (žltá škvrna). Tu sú sústredené svetlocitlivé bunky – čapíky, ktorých je asi 7 miliónov. Tie sú zodpovedné za farebné a ostré videnie. Aj drobné zmeny v makule, ale aj ochorenia makuly, vedú k strate ostrého videnia, poruchám vnímania farieb.

Viac na periférii sa nachádzajú svetlocitlivé bunky – tyčinky, ktorých je zhruba 130 miliónov. Registrujú zmeny svetla a tmy, poskytujú vnímanie pohybu, periférne videnie a tiež v noci nám umožňujú orientovať sa za tmy či slabšieho osvetlenia (čiernobiele videnie).

Zásobenie sietnice kyslíkom a živinami poskytujú sietnicové cievy. Ich poruchy (uzávery alebo krvácanie) preto vedú k závažným poruchám zraku.

Centrálnou časťou sietnice je žltá škvrna

Sklovec

Toto želatínové priehľadné tkanivo vypĺňa dve tretiny očnej gule, zvnútra nalieha na sietnicu a je spoluzodpovedný za zachovanie formy oka. Poruchy sklovca vedú k ochoreniam sietnice, a taktiež ochorenia sietnice môžu viesť k zmenám v sklovci.

Po rohovke a šošovke je dôležité optické médium, aj keď síce výraznejšie neovplyvňuje lom svetla, ale aj drobné zmeny v ňom môžeme badať najčastejšie vo forme tmavých plávajúcich bodiek, čiarok, oblakov. V skutočnosti sú to zákaly v sklovci, ktoré vrhajú tieň na sietnicu.

Sietnica a sklovec sú dôležité súčasti oka a preto ich u nás v 3F Mikrochirurgii oka detailne vyšetrujeme pri každom konzultačnom a predoperačnom vyšetrení. Sme vybavení spektrom prístrojov, ktoré sú schopné zachytiť aj drobné zmeny.

ZDROJ: KOŠICE:DNES
Publikované: 6. augusta 2018