Sieť očných kliník, ambulancií a optík Lexum, vedúci privátny poskytovateľ komplexnej a prémiovej oftalmologickej starostlivosti v Českej republike, významne posilňuje svoju pozíciu aj na Slovensku. Lexum tak k svojej súčasnej pozícii lídra v Českej republike pridáva ďalšie prvenstvo v podobe najväčšieho poskytovateľa komplexnej očnej starostlivosti s významným 30 % trhovým podielom aj na Slovensku.

Začiatkom minulého roku rozšírila spoločnosť Lexum svoju pôsobnosť aj nad rámec Českej
republiky. Prvou z tohtoročných nadobudnutých spoločností sú súkromné očné kliniky 3F
Mikrochirurgia oka v Košiciach a Michalovciach a OFTAL ER v Michalovciach s modernými komplexnými operačnými sálami, navyše s množstvom všeobecných aj špecializovaných očných ambulancií, vrátane detskej oftalmológie, ktorých v Košickom kraji nie je veľa. Ide o najvýznamnejších poskytovateľov komplexnej očnej starostlivosti na východnom Slovensku.

„Stať sa súčasťou Lexum je pre nás veľkou výzvou. Spoločne sa budeme usilovať o zvyšovanie dostupnosti a kvality komplexnej očnej starostlivosti na východnom Slovensku a vytvorenie plne integrovaného modelu klinika-ambulancia-optika, kde je stredobodom záujmu uspokojenie potreby najlepšieho klinického výsledku videnia a osobnej spokojnosti všetkých potrieb pacientov,“
hovorí MUDr. František Daboczi, prednosta a riaditeľ očnej kliniky 3F Mikrochirurgia oka.