Od septembra 2021 sa naša klinika stala školiacim pracoviskom pre Rezidentské štúdium Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V rámci neho školíme lekárov počas ich špecializačnej prípravy v odbore oftalmológia.