PRI NELIEČENOM ZELENOM ZÁKALE DOCHÁDZA K NEZVRATNÉMU POŠKODZOVANIU ZRAKOVÉHO NERVU

Jednou z najčastejších príčin slepoty na svete je zelený zákal (glaukóm). V skutočnosti nemá so zákalom nič spoločné. Toto pomenovanie vzniklo v minulosti, keď ľudia bez liečby pre glaukóm oslepli a ich šošovka mala na pohľad zelenú farbu.

Glaukóm je skupina ochorení, pri ktorých dochádza k nezvratnému poškodzovaniu zrakového nervu. Najčastejšou, ale nie jedinou príčinou, je zvýšený vnútroočný tlak. Postihuje asi dve percentá dospelých po štyridsiatke, no objaviť sa môže aj u novorodencov, detí i mladistvých. Zrak sa zhoršuje a postupne môže dôjsť až k slepote.

Ide o ochorenie, o ktorom aj napriek jeho rozšírenosti mnoho ľudí nevie. Často býva nedostatočne diagnostikované. O jeho príznakoch navyše panujú mylné predstavy aj medzi ľuďmi, ktorí ním trpia.

Nie je glaukóm ako glaukóm

Najčastejší „zelený zákal“ je primárny glaukóm s otvoreným uhlom. Predstavuje približne 80 až 90 percent všetkých glaukómov. Spája sa s vysokým vnútroočným tlakom (VOT), ale majú naň vplyv aj cievne ochorenia či nízky alebo vysoký krvný tlak. Často však prebieha nepozorovane a dlhú dobu nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, až kým nie je zrakový nerv natoľko poškodený, že dôjde k zhoršeniu centrálnej zrakovej ostrosti.

GLAUKÓMOVÝ ZÁCHVAT MÔŽE VYVOLAŤ AJ ČÍTANIE, POZERANIE TELEVÍZIE V TMAVEJ MIESTNOSTI, ROZČÚLENIE ČI NIEKTORÉ LIEKY.

Primárny glaukóm s uzavretým uhlom je menej častý a zvýšenie VOT súvisí s čiastočným alebo kompletným uzáverom komorového uhla. Tento typ glaukómu je spojený aj s atakmi akútnych záchvatov, ktoré sprevádzajú bolesti a vyžadujú neodkladnú liečbu.

Ochorenie môže spôsobiť aj úraz

Sekundárne glaukómy predstavujú rozsiahlu skupinu ochorení, pri ktorých je zvýšenie vnútroočného tlaku a poškodenie zrakového nervu zapríčinené očným ochorením (očné zápaly, úrazy, pseudoex- foliácie) alebo celkovým ochorením, prípadne inou príčinou (cukrovka, liečba kortikosteroidmi). Tento stav môže byť prechodný alebo trvalý. Liečba je zameraná na odstránenie príčiny zvýšenia VOT a na ochranu zrakového nervu.

Nepodceňujte varovné signály

Príznaky vysokého vnútroočného tlaku môžu byť tlakové bolesti očí a hlavy, farebné kruhy okolo svetelných zdrojov či začervenanie očí. V mnohých prípadoch sa neprejavujú žiadne symptómy. „Zvýšenie vnútroočného tlaku a taktiež aj glaukómový záchvat môže vyvolať u predisponovaných osôb aj čítanie, pozeranie televízie v tmavej miestnosti, rozčúlenie či dokonca niektoré lieky,“ tvrdí MUDr. Slavomír Dzúr zo spoločnosti 3F Mikrochirurgia oka, ktorá má na diagnostiku glaukómu kompletné prístrojové vybavenie.

ZDROJ: KOŠICE:DNES
Publikované: 6. augusta 2018