Vyšetrenie rohovky v spoločnosti 3F Mikrochirurgia oka.

Vyšetrenie rohovky je jedným z najdôležitejších očných vyšetrení.

Rohovka je predná, priehľadná časť oka. Tvorí mechanickú bariéru medzi vonkajším prostredím a vnútornou časťou oka.

Rohovka je najdôležitejšou refrakčnou očnou štruktúrou, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri lome svetla. Znamená to, že má dioptrie a výrazne ovplyvňuje videnie a jeho kvalitu. Jej povrch prekrýva slzný film, ktorého funkciou je ochrana povrchových vrstiev rohovky.

Význam očných vyšetrení rohovky

Vyšetrenie rohovky je jedným z najdôležitejších očných vyšetrení. Každá návšteva pacienta by mala začať meraním jeho vnútroočného tlaku krátkodobým pôsobením tlaku vzduchu na rohovku. „Pri vyšetrení vieme odmerať aj pachymetriu, čiže hrúbku rohovky, ktorá je dôležitá pri prepočte tlaku v oku či refrakčných a iných operáciách,“ hovorí Radka Pastorová, lekárka v spoločnosti 3F Mikrochirurgia oka. Nasleduje vyšetrenie autorefraktomerom, ktorý odmeria dioptrickú hodnotu oka.

Špeciálne vyšetrenia

K špeciálnym vyšetreniam patrí topografia a endotelová mikroskopia, OCT (optická koherentná tomografia) predného segmentu. Výsledkom topografie je rohovková mapa. Tá nám ukazuje rohovkový astigmatizmus – zakrivenie rohovky, taktiež hrúbku a možné miesta oslabenia. Využíva sa hlavne pri ochorení zvanom keratokonus. Endotelová mikroskopia umožňuje zistiť počet a tvar buniek vnútornej vrstvy rohovky, čiže endotelu. Takéto informácie nám umožňujú predvídať niektoré ochorenia, resp. možné komplikácie po operácii. Ak je počet buniek na milimeter štvorcový veľmi nízky, môže dôjsť k nezvratnému opuchu rohovky, a tým aj k zníženiu zrakovej ostrosti. Porovnávanie a sledovanie zmien na rohovke je možné aj fotodokumentáciou predného segmentu a OCT predného segmentu oka.

Dôležitosť priesvitnosti rohovky

Transparentnosť rohovky je vlastnosť veľmi dôležitá pre celkovú funkciu oka. Umožňuje jasné videnie. Jej priehľadnosť je významná pre vyšetrenie vnútorných častí oka. Každé ochorenie rohovky znižuje jej priehľadnosť, ako aj videnie pacienta. K najčastejším problémom patria zápaly rohovky – keratitídy, opuch rohovky (edém), rohovkové jazvy, rohovkové dystrofie, degenerácie a ektázie.
Zápaly a opuch sú často sprevádzané aj bolesťami. Vtedy dochádza k podráždeniu nervových zakončení, ktoré spôsobujú veľké bolesti. Pri dystrofiách a degeneráciách vznikajú v určitých vrstvách rohovky miesta oslabenia, machule zhoršenej priehľadnosti a nerovné zakrivenia povrchu. Tým dochádza k zhoršeniu videnia či možným deformáciám obrazu.

Ochorenie, ktoré môže rohovku zdeformovať

Najčastejšou ektáziou je keratokonus – progresívne ochorenie deformujúce rohovku v zmysle vykleňovania najprv zadnej plochy rohovky a stenčovania časti rohovky. Najčastejšie je to v centrálnej, respektíve paracentrálnej oblasti. Vzniká tak nepravidelný astigmatizmus a zvyšuje sa krátkozrakosť bez možnosti korekcie okuliarmi. Najrozšírenejšie je obojstranné a pravdepodobne
je i dedičné.

„Často je k nám odoslaný pacient zo spádovej očnej ambulancie. Ak mu namerajú vysokú cylindrickú dioptriu, nutné je pristúpiť k topografii, teda rohovkovej mape. Podľa toho je potom možné posúdiť stav rohovky,“ tvrdí doktorka Pastorová. Vznikom akútneho keratokonusu môže dôjsť k výraznému zhoršeniu zrakovej ostrosti. Viditeľný je opuch rohovky, zníženie priehľadnosti a veľmi vzácne môže dôjsť až k jej pretrhnutiu. Toto ochorenie síce nie je možné úplne vyliečiť, no dá sa zastaviť a stabilizovať. „Na našom pracovisku využívame crosslinking, čiže fotodynamickú terapiu, v niektorých prípadoch aj transplantáciu rohovky v plnej hrúbke, respektíve len niektorej časti,“ dodáva Pastorová.

Zdroj: KOŠICE:DNES
Publikované: 6. augusta 2018