Operácie laserom patria k najmodernejším pokrokovým metódam.

LASER POMÁHA PRI ODSTRAŇOVANÍ JAZIEV, ZÁKALOV ČI DEFEKTOV PO ZÁPALOCH

Rohovka je predná časť oka, ktorá tvorí rozhranie medzi vonkajším prostredím a vnútornými časťami oka. V zdravom stave je priehľadná a má dioptrickú hodnotu.

Každé ochorenie a poškodenie tejto časti spôsobí zhoršenie videnia znížením až úplnou stratou jej priehľadnosti. Hovoríme o rôznych štádiách od nubekuly (mierny zákal očnej rohovky napr. po zápale) až po leukóm (biela, nepriehľadná rohovka). Zhoršenie videnia tak isto spôsobí aj opuch rohovky a tiež aj nálet zápalových buniek pri rôznych zápaloch. Dochádza aj k bolestivosti oka a citlivosti na svetlo.

Doma aj v nemocnici

Pri zápaloch je dôležitá skorá diagnostika, a tiež aj nasadenie adekvátnej terapie. Podľa rozsahu a intenzity rohovkového zápalu sa najskôr nasadí lokálna terapia v podobe kvapiek alebo mastí. Ide o antibiotické alebo kortikoidné liečivá, resp. o ich kombináciu. Pacient je liečený ambulantne – doma a lieky si aplikuje sám.

V liečbe rohovkových ochorení pomáha aj vitamín C vo vyšších dávkach (až 3 g denne). Pri pokročilejších a agresívnejších typoch zápalov je pacient hospitalizovaný na očnom oddelení a k intenzívnej lokálnej liečbe sa pridáva aj celková v podobe tabliet a infúznych roztokov. Pri chronických ochoreniach je možná aj klimatoterapia – liečba pozitívnymi klimatickými vplyvmi na človeka.

Odstraňovanie dioptrií

Na zdravej rohovke sa realizuje laserová korekcia zraku – odstraňovanie dioptrií. Vtedy sa mení hrúbka, resp. zakrivenie rohovky, a tým aj jej dioptrická hodnota. K metódam patrí PRK, LASEK, LASIK, FemtoLASIK, RELEX Smile. K terapeutickým zákrokom patrí PTK fototerapeutická keratektómia. Použitím excimerovho lasera sa odstránia povrchové jazvy rohovky, zákaly, degeneratívne ochorenia rohovky v povrchových vrstvách, a tiež nehojace sa defekty po zápaloch alebo úrazoch. Po odstránení povrchovej vrstvy, epitelu, sa excimerovým laserom odstráni potrebná vrs- tva rohovky. Defekt sa prekryje kontaktnou šošovkou. Tá slúži ako „obväz“ a umožňuje rýchle zahojenie vytvorenej rany. K veľkým benefitom patrí aj to, že u týchto pacientov by prichádzala do úvahy už len transplantácia rohovky v celej hrúbke, resp. len jej vrstvy. A to je už veľký operačný zákrok s dlhým časom hojenia.

Preto u pacientov, keď je to možné, uprednostňujeme PRK ako menej invazívnu metódu. V prípade, že potrebujeme u pacienta spevniť rohovku pri ektatických ochoreniach, používame CXL crosslinking. Ide o kombináciu ultrafialového žiarenia s lokálnou aplikáciou riboflavínových kvapiek. Týmto zákrokom vieme ochorenie stabilizovať a zastaviť, nie však poškodenie vyliečiť. Ide o veľmi dôležitý a nápomocný zákrok.

Nevyhnutné operácie

V nutných prípadoch pristupujeme k operačným zákrokom – transplantácii rohovky. Robí sa výmena poškodenej a zle funkčnej prednej časti oka za darcovskú, zdravú rohovku. Transplantácia je možná v celej hrúbke alebo len jej prednej, resp. zadnej časti lamely. Záleží od typu ochorenia, rozsahu a lokalizácie poškodenia. K najmodernejším pokrokovým metódam patrí femtosekundovým laserom asistovaná transplantácia rohovky, ktorá kombinuje presnosť a rýchlosť laseru v jednej časti s klasickou transplantáciou.

Najmodernejšie prístroje

Na našom pracovisku 3F Mikrochirurgia oka sa venujeme aj rohovkovým ochoreniam. Vďaka širokej škále prístrojového vybavenia vieme pacienta podrobne vyšetriť, diagnostikovať a podľa stavu sledovať alebo pristúpiť ku všetkým z vyššie spomínaných terapeutických zákrokov a operácií. Vďaka femtosekundovému laseru môžme operovať aj najmodernejším spôsobom, a tým pacientom dopriať starostlivosť na svetovej úrovni.

Zdroj: KOŠICE:DNES
Publikované: 6. augusta 2018