Niekoľko týždňov sme fungovali v obmedzenom režime. Počnúc piatkom 20.3. sme zastavili operácie excim laserom. Museli sme tak urobiť kvôli mimoriadnemu stavu, kedy sa aj na súkromných operačných pracoviskách môžu vykonávať iba nevyhnutné úkony. Teraz sa vraciame do normálu.

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v SR pracujeme v  3F  opäť v bežnom režime. Vykonávame všetky ambulantné vyšetrenia a operačné zákroky.

Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Pacient na recepcii prejde filtrom, pri ktorom:

  • Je mu bezkontaktne zmeraná teplota.
  • Prebieha dezinfekciu rúk.
  • Vypĺňa a podpisuje čestné prehlásenie, že nemá príznaky COVID-19 a nebol v kontaktne s pozitívnou osobou, prípadne s osobou v karanténe.

Okrem toho:

  • prispôsobili sme objednávanie pacientov tak, aby v priestoroch čakárne bol medzi pacientmi rozostup minimálne dva metre,
  • vstup pacienta do čakárne je možný len s použitím ochranného rúška,
  • doprovod pacientov ostáva vo vonkajších priestoroch,
  • personál je vybavený respirátormi, ochrannými okuliarmi, štítmi a rukavicami,
  • vyššia frekvencia dezinfekcie kľučiek a povrchov prístrojov, pracovných plôch,
  • zabezpečujeme plošnú dezinfekciu priestorov čakárne a vyšetrovacích priestorov germicídnymi lampami.

Publikované: 14. mája 2020